Krytý bazén Valašské Meziříčí

Krytý bazén poskytuje sportovní vyžití i zábavu pro všechny věkové kategorie návštěvníků. V prvním patře se nachází wellness zóna.

Přejít na web
Krytý bazén
Letní koupaliště Valašské Meziříčí

Letní koupaliště je areálem provozovaným v měsících červen až srpen. V areálu se zabaví nejen děti, ale i dospělí.

Přejít na web
Letní koupaliště
Zimní stadion Valašské Meziříčí

Zimní stadion je krásný sportovní stánek, který skýtá možnosti pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí.

Přejít na web
Zimní stadion
Kuželna Valašské Meziříčí

Kuželna se nachází ve sportovním areálu zimního stadionu a nabízí kvalitní a moderní zázemí včetně občerstvení v podobě baru.

Přejít na web
Kuželna
Letní fotbalový stadion Valašské Meziříčí

Letní stadion se nachází v podhůří Beskyd s krásným výhledem na horu Radhošť. V areálu se nachází několik fotbalových hřišť.

Přejít na web
Fotbalový stadion
Fotbalový stadion

Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

1
Nabídka práce
Nabídka práce
Společnost ST Servis s.r.o. hledá pomocnou práci formou brigády na letním stadionu ve Valašském Meziříčí. Náplní jsou pomocné práce při správě a údržbě letního stadionu. Odměna 120 Kč/hod na DPP.

Práce vhodná pro všechny uchazeče.

V případě zájmu kontaktujte:


Bc. Šimon Vrána

+420 725 258 720

info.letnistadion@stservis.cz

Provozní řády

Každý návštěvník je povinen se seznámit při vstupu na travnaté hřiště, hřiště s umělým povrchem nebo atletický ovál s těmito provozními řády jednotlivých sportovišť a dodržovat jejich ustanovení.

Travnaté fotbalové hřiště

Každý návštěvník je povinen se seznámit při vstupu na travnatá hřiště s tímto provozním řádem a dodržovat jeho ustanovení.

 • 1.Travnatými fotbalovými hřišti je myšleno hlavní travnaté fotbalové hřiště v centrální části areálu a tréninkové travnaté hřiště ve vrchní části areálu u areálu bývalých kasáren.
 • 2.Travnatá fotbalová hřiště včetně zázemí lze používat pouze pro sportovní účely nerozhodne-li provozovatel jinak.
 • 3.Vstup na hrací plochu je povolen pouze účastníkům tréninkové jednotky nebo zápasů a členům realizačních týmů.
 • 4.Vstup na hrací plochu je povolen pouze v řádně očištěné obuvi určené na kopanou.
 • 5.
  V prostorách hrací plochy a střídaček je zakázáno:
  • 5.1. Vstupovat se zvířaty
  • 5.2. Vjíždět na kole, kolečkových bruslíc, skateboardu nebo obdobném sportovním náčiní
  • 5.3. Používat skleněné láhve (nošení nápojů je povoleno pouze v plastových lahvích, a to pouze na střídačku nebo mimo vyznačenou hrací plochu)
  • 5.4. Přemisťovat nebo nosit na atletickou dráhu a sektory předměty a jiné zařízení, které neslouží k tréninku
  • 5.5. Kouření a požívání alkoholických nápojů
 • 6.Uživatelé hrací plochy se řídí daným časovým rozvrhem využití sportoviště.
 • 7.Po tréninku nebo zápase je nutné, aby se provedly nejnutnější terénní úpravy (zašlapání drnů atd.)
 • 8.V době údržby travnatých ploch, a to včetně technologických přestávek (hnojení, podsetí, vertikutace apod.) je vstup na travnaté plochy přísně zakázán o čemž informuje viditelně umístěná zákazová cedule na travnaté ploše.
 • 9.V případě nepříznivých klimatických podmínek nebo v případě podmáčeného terénu je vstup na travnaté plochy přísné zakázán o čemž informuje viditelně umístěná zákazová cedule na travnaté ploše.
 • 10.Je zakázáno uvnitř hlavního hřiště dělat jakákoliv na trávu náročná cvičení (rychlé nohy, člunkový běh atd.). Tyto tréninkové prvky se mohou provádět jen na vedlejších travnatých plochách.
 • 11.Na hřišti je zakázána jakákoliv manipulace s přenosnými brankami bez dohledu trenéra. Dále je přísně zakázáno lezení a jiná manipulace s konstrukcemi fotbalových branek. Branky nebo jiné sportovní nářadí si trénující družstva chystají samy před započetím tréninku a po jeho skončení jsou povinny tyto opět uklidit na vyhrazené místo a zabezpečit proti pádu, na toto vše dohlíží trenér nebo jiná odpovědná osoba, kteří za řádné provedení nesou plnou odpovědnost
 • 12.Je nutné dbát zvýšené pozornosti a opatrnosti během souběžného užití atletické dráhy/sektoru a hlavního travnatého hřiště.
 • 13.V době tréninku vrhačských atletických disciplín je vstup pro ostatní návštěvníky a sportovce na atletický ovál, hlavní travnaté hřiště a atletické sektory přísně zakázán o čemž informuje na viditelném místě umístěná zákazová cedule. Za bezpečnost, dodržování zákazu vstupu, samotný trénink odpovídá trenér. Porušení těchto pravidel může vést k zamezení přístupu těch sportovců, kteří toto nařízení nerespektují a opakovaně porušují.
 • 14.Divákům a návštěvníkům sportovního areálu je na travnatou plochu fotbalových hřišť vstup přísně zakázán.
 • 15.Tato pravidla jsou nedílnou součástí Návštěvního řádu sportovního areálu.
 • 16. Důležitá telefonní čísla:
  Evropské číslo tísňového volání 112
  Záchranná služba 155
  Policie 158
  Městská policie 156
  Hasiči 150
  Zástupce provozovatele areálu : Bc. Šimon Vrána 725 258 726
  Správce Sportoviště : Dzurilla Vladimír 722 915 671

Fotbalové hřiště s umělým povrchem

Každý návštěvník je povinen se seznámit při vstupu na fotbalové hřiště s umělým povrchem s Návštěvním řádem sportovního areálu, s tímto provozním řádem a dodržovat jeho ustanovení.

 • 1.Fotbalové hřiště s umělým povrchem lze používat pouze pro sportovní účely nerozhodne-li provozovatel jinak.
 • 2.Vstup na hrací plochu je povolen pouze účastníkům tréninkové jednotky nebo zápasů a členům realizačních týmů.
 • 3Vstup na hrací plochu je povolen pouze v řádně očištěné obuvi určené na kopanou. Je zakázáno používání kopaček s vyměnitelnými nebo kovovými kolíky.
 • 4.
  V prostorách hrací plochy a střídaček je zakázáno:
  • 4.1. Vstupovat se zvířaty
  • 4.2. Vjíždět na kole, kolečkových bruslíc, skateboardu nebo obdobném sportovním náčiní
  • 4.3. Používat skleněné láhve (nošení nápojů je povoleno pouze v plastových lahvích)
  • 4.4. Přemisťovat nebo nosit na atletickou dráhu a sektory předměty a jiné zařízení, které neslouží k tréninku
  • 4.5. Kouření a požívání alkoholických nápojů
 • 5.Uživatelé hrací plochy se řídí daným časovým rozvrhem využití sportoviště
 • 6.V době údržby fotbalového hřiště s umělým povrchem, a to včetně technologických přestávek (čištění, kartáčování, dekomprese apod..) je vstup na hřiště přísně zakázán.
 • 7.Uživatel je povinen zajistit dohled nad dodržováním pořádku v prostoru užívání, zajistit úklid (posbírání odpadků) v prostoru předmětu užívání.
 • 8.V případě nepříznivých klimatických podmínek (sníh, námraza apod.) je vstup na hřiště s umělým povrchem přísné zakázán neurčí-li provozovatel jinak.
 • 9.Na hřišti je zakázána jakákoliv manipulace s přenosnými brankami bez dohledu trenéra. Dále je přísně zakázáno lezení a jiná manipulace s konstrukcemi fotbalových branek. Branky nebo jiné sportovní nářadí si trénující družstva chystají samy před započetím tréninku a po jeho skončení jsou povinny tyto opět uklidit na vyhrazené místo a zabezpečit proti pádu, na toto vše dohlíží trenér nebo jiná odpovědná osoba, kteří za řádné provedení nesou plnou odpovědnost
 • 10.Po skončení tréninků nebo zápasů uživatel hřiště s umělým povrchem vždy uklidí přenosné branky a tréninkové pomůcky do k tomu vyhrazených sektorů.
 • 11.Divákům a návštěvníkům sportovního areálu je na plochu hřiště s umělým povrchem vstup přísně zakázán.
 • 12.Tato pravidla jsou nedílnou součástí Návštěvního řádu sportovního areálu.
 • 11. Důležitá telefonní čísla:
  Evropské číslo tísňového volání 112
  Záchranná služba 155
  Policie 158
  Městská policie 156
  Hasiči 150
  Zástupce provozovatele areálu : Bc. Šimon Vrána 725 258 726
  Správce Sportoviště : Dzurilla Vladimír 722 915 671

Atletický ovál

Každý návštěvník je povinen se seznámit při vstupu na atletický ovál s Návštěvním řádem sportovního areálu, s tímto provozním řádem a dodržovat jeho ustanovení.

 • 1.Atletický ovál a sektory lze používat pouze pro sportovní účely nerozhodne-li provozovatel jinak.
 • 2.Vstup na hrací plochu je povolen pouze v řádně očištěné obuvi s nebarvící podrážkou nebo v tretrách s maximální délkou hřebů 3 mm měřen samotný hřeb, 6 mm v případě měření vzdálenosti od podrážky po hrot hřebu).
 • 3.
  V prostorách atletického oválu a sektorů je zakázáno:
  • 3.1. Vstupovat se zvířaty
  • 3.2. Vjíždět na kole, kolečkových bruslíc, skateboardu nebo obdobném sportovním náčiní
  • 3.3. Používat skleněné láhve (nošení nápojů je povoleno pouze v plastových lahvích)
  • 3.4. Přemisťovat nebo nosit na atletickou dráhu a sektory předměty a jiné zařízení, které neslouží k tréninku
  • 3.5. Kouření a požívání alkoholických nápojů
 • 4. Uživatelé atletického oválu a sektorů se řídí daným časovým rozvrhem využití sportoviště.
 • 5. V době údržby atletického oválů a sektorů, a to včetně technologických přestávek (čištění, lajnování, sekání apod.) je vstup na atletický ovál přísně zakázán.
 • 6. Uživatel je povinen zajistit dohled na dodržováním pořádku v prostoru užívání, zajistit úklid (posbírání odpadků) v prostoru předmětu užívání.
 • 7. V případě nepříznivých klimatických podmínek (sníh, námraza apod.) je vstup na atletický ovál a sektory přísné zakázán, neurčí-li provozovatel jinak.
 • 8. Letní stadion není vhodný pro trénink vrhačských disciplín, nemá zabezpečené vrhačské sektory. Z těchto důvodů, především z hlediska bezpečnosti a ochrany sportovců a ostatních návštěvníků areálu, je trénink vrhačských disciplín možný jen v předem nahlášených časech a po odsouhlasení těchto časů nájemcem. Během těchto tréninků bude na hlavní vstupní bráně letního stadionu i na hřišti, kde probíhá trénink a po dohodě s nájemcem i na dalších místech areálu umístěny cedule, které budou informovat o probíhajícím tréninku. Uživatel je povinen před zahájením tréninků vyzvednou informační cedule u správce areálu a je odpovědný za jejich rozmístění. Za bezpečnost, dodržování zákazu vstupu do celého areálu letního stadionu, samotný trénink odpovídá trenér. Porušení těchto pravidel může vést k zamezení přístupu těch sportovců a odpovědných osob (např. trenérů), kteří toto nařízení nerespektují a opakovaně porušují.
 • 9. Uživatel v době nájmu zodpovídá za veškeré jím využité sportovní pomůcky. Při převzetí sportoviště je uživatel povinen zkontrolovat technicky stav sportoviště, v případě poruchy či poškození majetku v areálu letního stadionu je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat správu areálu. V opačném případě je vystaven riziku vymáhání škody po jeho osobě.
 • 10. Tato pravidla jsou nedílnou součástí Návštěvního řádu sportovního areálu.
 • 11. Důležitá telefonní čísla:
  Evropské číslo tísňového volání 112
  Záchranná služba 155
  Policie 158
  Městská policie 156
  Hasiči 150
  Zástupce provozovatele areálu : Bc. Šimon Vrána 725 258 726
  Správce Sportoviště : Dzurilla Vladimír 722 915 671